تگ های NFC

80,000 ریال تگ اپوکسی NFC
3.65001 5 20 Product
729موجودی
+
49,000 ریال تگ کارتی NFC
3.16667 5 6 Product
100موجودی
+
59,000 ریال تگ برچسبی NFC چیپ NTag216
3.6 5 5 Product
67موجودی
+
35,000 ریال تگ برچسبی NFC
4.24999 5 16 Product
37موجودی
+
65,000 ریال تگ کارتی NFC Ntag216
3 5 1 Product
15موجودی
+
5,900,000 ریال دستگاه NFC Reader - USB
4 5 4 Product
2موجودی
+
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه