محصولات NFC

49,000 ریال تگ کارتی NFC
3.16667 5 6 Product
32موجودی
+
80,000 ریال تگ اپوکسی NFC
4.0625 5 16 Product
807موجودی
+
35,000 ریال تگ برچسبی NFC
4.19999 5 15 Product
93موجودی
+
5,900,000 ریال دستگاه NFC Reader - USB
4 5 4 Product
2موجودی
+
59,000 ریال تگ برچسبی NFC چیپ NTag216
3.6 5 5 Product
95موجودی
+
65,000 ریال تگ کارتی NFC Ntag216
3 5 1 Product
195موجودی
+
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه